Quạt Tản Nhiệt CPU Laptop Lenovo Z501, Z505
30%Giảm
Fan CPU Laptop Lenovo G400S, G405S, G500S, G505S
30%Giảm
Fan CPU Laptop Samsung R428 R403 R439 P428 R429
34%Giảm