Sạc Macbook 29W chân Type C (14v-2a)
13%Giảm
Sạc Macbook Ari 2018/2019/2020 Type C 30W
19%Giảm
Sạc Macbook 61w chân Type C (20.5v-3a)
13%Giảm
Sạc Macbook 85w Magsafe 2 chân T (20v-4.25a)
26%Giảm
Sạc Macbook 85w Magsafe 1 chân L (20v-4.25a)
26%Giảm
Sạc Macbook 60w Magsafe 2 chân T (16.5v-3.65a)
26%Giảm
Sạc Macbook 60w Magsafe 1 chân L (16.5v-3.65a)
26%Giảm
Sạc Macbook 45w Magsafe 2 chân T (14.5v-3.1a)
26%Giảm